Odznaka urzędników kontroli skarbowej

Kontrola Skarbowa

Widziana oczamia pracownika skarbówki

Izba Administracji Skarbowej

Administracja podatkowa w Polsce

Izbą skarbową kieruje Dyrektor Izby Administracji Skarbowej – który jest jednocześnie organem podatkowym II instancji. W Polsce jest 16 izb skarbowych. Podlegają one bezpośrednio pod Ministerstwo Finansów. Stanowiska służbowe są analogicznie do tych występujących w urzędach skarbowych. Płacę są nieznacznie wyższe niż w urzędach skarbowych. Generalnie praca w tych organach jest bardzo przyjemna. Ludzie tam zatrudnieni, w przeciwieństwie do organów podatkowych I instancji takich jak urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej, nie mają bezpośredniego kontaktu ze zwykłymi podatnikami. Izby skarbowe nie prowadzą bowiem bezpośredniej obsługi podatników, nie mają dostępu do systemu POLTAX, nie prowadzą kontroli podatkowych, a co za tym idzie odpada najbardziej stresujący element pracy w organach podatkowo-skarbowych. Jednym z głównych zadań izb administracji skarbowej jest

  • nadzorowanie pracy urzędów skarbowych i celno-skarbowych na terenie danego województwa,
  • prowadzenie postępowań podatkowych jako organ podatkowy II instancji (chodzi o rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego i niektórych decyzji Urzędu Celno-Skarbowego).